15 krokov aby ste to zvládli aj sami

Nezáleží na tom, či chcete zabezpečiť zábradlím schodisko, galériu, balkón či vstupné priestory, všade vo svojom dome môžete mať zábradlie v rovnakom elegantnom štýle. Stačí si objednať potrebné množstvo montážnych dielov a pustiť sa do práce zábradlia na balkón  lmmont.sk
1. KONTROLA DODÁVKY
Pred samotnou montážou stavebnicového zábradlia je potrebné preštudovať si montážny návod a skontrolovať úplnosť dodávky. 
2. ROZSTUP OTVOROV
Na päte stĺpika zmeriame vzájomný rozstup stredov otvorov pomocou metra. Každý stĺpik sa kotví pomocou päty v spodnej časti stĺpika vždy dvomi kotvami. 

zabradlie na balkon
3. VYZNAČENIE OTVOROV
Na konštrukcii, do ktorej sa majú stĺpiky ukotviť, naznačíme budúce otvory v nameranej vzdialenosti rozstupu stredov otvorov na päte stĺpika. 
4. PREVŔTANIE OBKLADU
Aby sa zabránilo prasknutiu keramického obkladu, je potrebné na jeho prevŕtanie použiť elektrickú vŕtačku bez príklepu so špeciálnym vrtákom. 
5. VŔTANIE DO BETÓNU
Po prevŕtaní obkladu použijeme vŕtacie kladivo na vŕtanie do betónu. Otvor vyvŕtame do hĺbky približne 12 cm. Prašnosť zníži priemyselný vysávač. 
6. CHEMICKÁ KOTVA
Z otvorov vyfúkneme pomocou vysávača všetok prach. Do očistených otvorov vtlačíme chemickú kotvu, teda lepidlo, pomocou aplikačnej pištole. 
7. APLIKÁCIA KOTVY
Lepidlo aplikujeme do 2/3 hĺbky otvoru a ihneď doň zasunieme závitovú tyč. Chemická kotva tvrdne v priebehu sekúnd, takže so zasunutím nemožno otáľať.

nerezove zabradlie 1
8. PREBYTOČNÉ LEPIDLO
Prebytočné lepidlo odstránime špachtľou. Dĺžka vyčnievajúcej časti závitovej tyče sa určí spočítaním hrúbky päty a klobúkovej matice. 
9. OSADENIE PÄTY
Na závitové tyče nasadíme pätu a stĺpik a pripevníme ich klobúkovými maticami. Matice zatiaľ nedotiahneme úplne na doraz. 
10. KONTROLA ROVNOSTI
Rovnosť každého stĺpika je potrebné skontrolovať vodováhou aj vizuálne. Až potom klobúkové matice celkom dotiahneme. 
11. UKOTVENIE DRŽADLA
Držadlá upevníme pomocou tzv. krčkov, ktoré vytvárajú vrchnú časť každého stĺpika. Krčky sú výškovo nastaviteľné, čo umožňuje úpravu celkovej výšky zábradlia.
12. OTVORY NA DRŽADLE
Fixkou naznačíme otvory. Držadlo sa nesmie umiestniť príliš blízko k fasáde, pretože na jeho konci bude ešte niekoľkomilimetrová záslepka.
13. VODOROVNÁ POLOHA
Pred osadením držadla je potrebné vodováhou preveriť polohu krčkov. Všetky krčky musia byť v jednej rovine, aby bolo držadlo vo vodorovnej polohe.
14. SVORKY
Na mieste označenia otvorov na vŕtanie na držadle umiestnime špeciálne svorky. Vďaka nim bude otvor vyvŕtaný rovno a na správnom mieste. 
15. LEPENIE KONCOV
Na vnútornú stranu koncov zábradlia nanesieme anaeróbne lepidlo na antikoro.