Bolo to spôsobené viacerými príčinami

Jednou bola technická revolúcia, súvisiaca s používaním železa. Železné nástroje mali oproti bronzovým, či kamenným lepšie vlastnosti a umožnili veľký rozvoj civilizácii, ktoré ich používali. Ďalšou príčinou bolo rozvíjanie otrokárskeho zriadenia. Kým predtým boli moc a práva sústredené v úzkej skupine aristokracie, s pribúdajúcim počtom otrokov sa čoraz viac ľudí stávalo slobodnými. Slobodní ľudia sa mohli venovať rôznym záujmom, ako napríklad matematike.

knihovna

Matematika medzi filozofiou a rétorikou
S veľkým počtom slobodných ľudí sa tiež rozvíjala demokracia a dôležitým sa stalo aj umenie dohodnúť sa a správne argumentovať. Matematika preto v tomto období úzko súvisela s filozofiou a rétorikou. Matematika má pritom tú výhodu, že pri určitých dohodnutých predpokladoch a postupoch je výsledok vždy na 100 percent jasný a zdôvodniteľný. Táto vlastnosť zrejme fascinovala aj antických mysliteľov a snažili sa čo najviac z týchto princípov preniesť do bežného života. Pozitívnym dôsledkom bolo rozvíjanie nových smerov matematiky, ako bola napríklad matematická logika. Vznikali matematické dôkazy, stanovili sa axiómy (tvrdenia, ktoré sú zrejmé a ktoré sa nedokazujú) a výsledky sa dokazovali odvodením z týchto axióm. Negatívom však bolo, že matematika sa tak trochu odtrhla od skúmania prírody a ostatných prírodných vied.

ocha

Život podľa matematiky..
Mnohí myslitelia tej doby si chceli životnú filozofiu stanoviť na základe matematických princípov. Keďže matematické postupy boli jednoznačné, predpokladali, že by takúto filozofiu časom prijali všetci ľudia. Ambícia to bola zaujímavá, avšak zrejme priveľká a nenaplnila sa. Ako vieme, filozofiu a bežný život ľudí počas tohto obdobia začalo viac ovplyvňovať náboženstvo. Nakoniec kresťanstvo spôsobilo, že sa matematická filozofia dostala na okraj záujmu bežných ľudí.
Kresťanská filozofia
Ukázala sa byť pre bežný staroveký život omnoho prospešnejšia a praktickejšia ako matematika a z nej odvodené filozofie. Pre mnohých ľudí náboženstvo dodnes plní úlohu určitého filozofického naplnenia a odpovedá na otázky, na ktoré ani súčasné (najmä humanitné vedy) nevedia úplne presvedčivo nájsť odpoveď. Ide napríklad o otázky morálky a správnosti morálnych postojov, či vyrovnanie sa so svojou smrťou, alebo smrťou blízkych ľudí.

Bolo to spôsobené viacerými príčinami
4.8 (96%)5